Ochrana osobních údajů

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, zlepšovat naše produkty, zasílat sdělení a nabídky, chránit vlastní práva a zájmy i práva a zájmy třetích stran a dodržovat příslušné právní předpisy.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme:

 • Pokud je to nezbytné k plnění našich zákonných a regulačních povinností
 • Pokud je to nezbytné pro podporu oprávněných zájmů naší společnosti (a v omezených případech i oprávněných zájmů třetích stran) a pokud tyto zájmy nebudou převáženy vašimi zájmy a právy
 • Pro účely elektronického přímého marketingu po udělení vašeho souhlasu, pokud bude potřeba. Svůj souhlas pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat

Poskytnutí vašich údajů je předpokladem pro uzavření úvěrové smlouvy a zákonným požadavkem při shromažďování údajů k posouzení bonity a kontrol v rámci KYC (poznej svého klienta). Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudeme s vámi schopni uzavřít smlouvu a poskytovat vám naše produkty a služby, protože nebude možné určit vaši totožnost a posoudit vaši úvěruschopnost, což je nutným předpokladem.

Jakým způsobem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Informace shromažďujeme třemi způsoby:

 • Když nám své údaje poskytnete přímo např. při vyplňování žádostí (včetně žádostí u našich partnerů a zástupců), na našich webových stránkách, e-mailem, telefonicky, nebo přes jiná média či služby
 • Automaticky když použijete naše webové stránky prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií
 • Vaše osobní údaje od třetích stran, např. úvěrových registrů, státních úřadů atd.

Jaké osobní údaje o Vas shromažďujeme?

‍Ukládáme informace, které nám poskytujete:

 • Vaše příjmení a křestní jméno, rodné číslo, IČO, datum narození, vaše fotografie a snímek vašeho dokladu totožnosti.
 • Adresu, e-mail a telefon, identifikátor datové schránky.
 • Údaje o Vašem podnikání.
 • Finanční a platební informace včetně údajů o vašich příjmech a závazcích, číslo bankovního účtu, transakce na bankovních účtech.
 • Jine informace, které se nám rozhodnete poskytnout.
Informace, které o vás shromažďujeme automaticky při každé z vašich návštěv našich webových stránek:
 • Informace ohledně vašeho zařízení, sítě a softwaru a síťového připojení na internet, informace umožňující přihlášení do vašeho profilu, o druhu a verzi prohlížeče.
 • Informace o vaší návštěvě, včetně URL (Uniform Resource Locators) clickstreamových dat (pohybu na našich webových stránkách, jejich prostřednictvím a směrem z nich, včetně data a času); produkty, které jste si prohlíželi nebo vyhledávali; referenční/výstupní stránky, soubory, které jste si na našich stránkách prohlíželi (např. HTML stránky, grafika atd.), doba odezvy stránek, chyby při stahování, délka návštěvy na konkrétních stránkách, informace o interakci na stránkách (např. rolování, prokliky a přejetí myší) a postupy použité k odchodu ze stránky, datové/časové razítko a/nebo clickstreamová data a telefonní číslo, z kterého jste volali na naši zákaznickou linku.
Informace od třetích stran např. od našich partnerů nebo z úvěrových registrů, průběžně vyžadujeme informace o vás, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, případně s vaším předchozím souhlasem, pokud je potřeba. Informace o vás získáváme takto:
 • Během podání žádosti o úvěr.
 • Vyhledáváme informace o vás, vaší úvěruschopnosti, vaší finanční situaci, minulých a současných závazcích a zadlužení, podnikatelské činnosti, z příslušných registrů (včetně registrů obsahujících informace o příjmu, úvěrové historii, dluzích vůči třetím osobám, adresách, neplatných dokladech totožnosti, podvodech, praní špinavých peněz a financování terorismu a politicky exponovaných osobách), od agentur, finančních institucí a dalších třetích stran a z veřejně přístupných zdrojů,
 • Získáváme informace, které jste poskytli prostředníkům a našim obchodním partnerům při žádosti o služby,
 • Získáváme informace od bank, finančních a platebních institucí ohledně vašich plateb provedených v náš prospěch.
 • Od obchodních partnerů v technických, identifikačních, platebních a doručovacích službách, z reklamních sítích, od poskytovatelů analytických služeb či poskytovatelů vyhledávacích informací, když nám poskytují služby.
 • V jiných případech, kdy udělíte souhlas s tím, že nám mohou být sděleny údaje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

U většiny osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nám jasně některý ze zákonů říká, jak dlouho osobní údaje uschované mít musíme. Obvyklou dobou uchování je poté doba, po kterou je možné nároky ze smluv uplatnit před soudem nebo obdobným orgánem.
V případě, že tu není zákonný důvod pro uchování osobních údajů, ale Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na dobu neurčitou. Ovšem je Vaším právem tento souhlas kdykoliv odvolat a my veškeré osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vymažeme. 

Sdílíme Vaše osobní údaje?

Sdílíme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, vyvíjet nové služby, provádět hodnocení rizik, pro účely vymáhání pohledávek, v případě prodeje našeho podnikání nebo jeho části, a dále za účelem dodržování příslušných právních předpisů. Pokud se ocitnete v prodlení nebo nebudete řádně plnit své závazky, údaje o vašich neuhrazených závazcích můžeme předat poskytovatelům služeb vymáhání pohledávek, úvěrovým registrům i poskytovatelům právních služeb. Pokud prodáme své podnikání nebo jeho část nebo postoupíme své pohledávky vůči vám třetí straně, budeme sdílet informace o vás s kupujícím a dalšími stranami, které se budou účastnit transakce.

Výčet zde uvedených případů není vyčerpávající a vaše osobní údaje můžeme sdílet i pro další účely uvedené v odst. „Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?“, pokud to bude nezbytné a proporcionálně přiměřené vašim právům a zájmům. Vaše osobní údaje budou zpracovány, uloženy a přeneseny třetím stranám takovým způsobem a v takovém objemu, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s právními předpisy, smlouvou (smlouvami), kterou jsme spolu uzavřeli, a vámi aktuálně udělenými souhlasy.

Provádíme automatizované rozhodování ohledně Vaše osoby?

V některých procesech používáme automatizované rozhodování, protože to:

 • zajišťuje větší míru konzistence a objektivity (např. snižuje potenciál pro lidské selhání nebo diskriminaci),
 • snižuje riziko toho, že zákazníci nesplní své závazky,
 • umožňuje činit rozhodnutí v kratší době než při lidském rozhodování a zvyšuje to efektivitu celého procesu.

Jaká práva máte ohledne svých osobních údajů?

Máte právo: (a) požadovat přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a na výmaz těch údajů, které již nejsou potřeba pro účely zpracování; (b) omezit zpracování nebo podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů; a (c) vyžádat si poskytnutí kopie svých osobních údajů pro vás nebo pro třetí stranu v elektronické podobě. Dále máte právo podat stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů u svého místního úřadu pro ochranu osobních údajů. Kdykoliv se můžete odhlásit z odběru zpráv pro účely přímého marketingu. Chcete-li uplatnit svá práva na opravu údajů, vznesení námitky vůči zpracování či omezení zpracování vašich osobních údajů, zašlete nám žádost e-mailem na adresu podpora@panikacka.cz. Dále vždy máte možnost se s jakýmkoliv problémem či stížností obrátit přímo na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.