Nejčastější dotazy

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

  Mít platné živnostenské oprávnění (IČO) yes

 Vlastnit mobilní telefon, e-mail a bankovní účet yes

 Nemít exekuci nebo insolvenci yes

Jakmile vyplníte žádost, je nutné poslat z Vašeho bankovního účtu ověřovací platbu ve výši 1 Kč na jeden z našich bankovních účtů, jako variabilní symbol uveďte Vaše IČO. smiley

Tím ověříme, že uvedený účet je skutečně Váš a nepožádal si někdo jiný o půjčku Vaším jménem.

Nejsme banka. Není třeba poskytovat zástavu ani ručitele. smiley

Mate možnost si prodloužit splatnost, a to o 7, 14 či dokonce 30 dnů. Po zaplacení poplatku za prodloužení bude splatnost půjčky prodloužena. Informace, které jsou pro prodloužení důležité, získáte ve Vašem klientském profilu. yessmiley

smiley Zaplatit půjčku je možné nejpozději v den splatnosti úvěru a to pouze převodem nebo vkladem na některý z našich bankovních účtů. Jejich čísla jsou uvedena v sekci Kontakty.