Nejčastější dotazy

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

  Mít platné živnostenské oprávnění (IČO) yes

 Vlastnit mobilní telefon, e-mail a bankovní účet yes

 Nemít exekuci nebo insolvenci yes

faq1

Jakmile vyplníte žádost, je nutné poslat z Vašeho bankovního účtu ověřovací platbu ve výši 1 Kč na jeden z našich bankovních účtů, jako variabilní symbol uveďte Vaše IČO. smiley

Tím ověříme, že uvedený účet je skutečně Váš a nepožádal si někdo jiný o půjčku Vaším jménem.

faq2

Nejsme banka. Není třeba poskytovat zástavu ani ručitele. smiley

faq3

Mate možnost si prodloužit splatnost, a to o 7, 14 či dokonce 30 dnů. Po zaplacení poplatku za prodloužení bude splatnost půjčky prodloužena. Informace, které jsou pro prodloužení důležité, získáte ve Vašem klientském profilu. yessmiley

faq4
faq5

smiley Zaplatit půjčku je možné nejpozději v den splatnosti úvěru a to pouze převodem nebo vkladem na některý z našich bankovních účtů. Jejich čísla jsou uvedena v sekci Kontakty.

faq6
faq7
faq8
faq9
faq10
faq11
faq12
faq13